Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY ODBIORU I SKŁADANIA REKLAMACJI WYROBÓW DRZEWNYCH PRZY SPRZEDAŻY DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ, ZAKUPIONYCH W ZAKŁADZIE DRZEWNYM  W KLENICY

Zasady ogólne zakupu i składania reklamacji

 

Z uwagi na fakt, że drewno jest materiałem higroskopijnym tzn. pochłania i uwalnia wilgoć w zależności od panujących warunków w otoczeniu oraz jest narażone na działanie grzybów, które zmieniają walory estetyczne i mechaniczne drewna, zakupiony materiał musi być odpowiednio przechowywany. Sprzedający nie odpowiada za wady (deformacje, zmiany wilgotności, zaparzenia, przebarwienia, spękania itp.) powstałe po odbiorze u odbiorcy na skutek niewłaściwego składowania, przechowywania lub montażu. Jeżeli Konsument nie posiada wiedzy jak poprawnie przechowywać drewno wszelkie informacje może uzyskać w biurze  zakładu.

  1. W przypadku odbioru osobistego zakupionych materiałów drzewnych klient ma obowiązek sprawdzić wymiary, ilość, jakość, wilgotność - jeżeli zachodzi  taka potrzeba (wilgotnościomierz jest dostępny w zakładzie), oraz wszelkie inne ustalenia dotyczące zamówionego - odbieranego materiału. Reklamacje należy zgłaszać na miejscu w dniu odbioru i tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane.
  2. W przypadku gdy w imieniu Konsumenta odbioru dokona osoba trzecia reklamację na zakupiony towar należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych. Po tym terminie reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
  3. Wszystkie reklamacje związane z zakupionym materiałem muszą być zgłoszone w formie pisemnej w biurze Zakładu Drzewnego w Klenicy lub przesłane na adres e-mail:  otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
  4. Niezachowanie terminu i zasad złożenia reklamacji spowoduje, że sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady w zakupionym materiale.