Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi leśne

Ośrodek Transportu Leśnego wykonuje szereg prac na rzecz Nadleśnictw związanych użytkowaniem i hodowlą lasu.

pozyskaniem i zrywkę drewna maszynami wielooperacyjnymi:

 • Harvester,
 • Forvarder.

Przygotowania powierzchni pod odnowienia:
rozdrabnianie pozostałości , krzewów i porostów na powierzchniach pozrębowych zestawami składającego się z ciągnika z rozdrabniarką talerzową i bijakową.
Orki pod odnowienia

 • pługiem LPZ. z pogłębiaczem lub bez pogłębiacza,
 • pługiem aktywnym,
 • głowicą frezową,
 • wykonanie rabatów i rabatowałków pługofrezarką.
   

W ramach ochrony ppoż.

Mineralizację (zakładanie, odnawianie pasów przeciw pożarowych leśną
broną talerzową oraz frezarką.
 

Prace szkółkarskie

 • prace pielęgnacyjne na szkółkach leśnych,
 • przerób kompostu .

Inne prace z zakresu konserwacji terenów zielonych

 • wykaszanie poletek łowieckich, rowów i poboczy,
 • kompleksowe porządkowanie terenu pod liniami wysokiego napięcia ,
 • pod liniami gazociągów i innych terenów zielonych,
 • rozdrabnianie krzewów i porostów na terenach porolnych, sadach itp.