Zakład Drzewny Klenica Zakład Drzewny Klenica

Siedziba Zakład Drzewny Klenica
Zakład Drzewny Klenica
tel. +48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35
+48 68 352 34 87

Klenica
ul. Chrobrego 76
 

Kierownik Zakładu Drzewnego Klenica
Roman Podhajski
+48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35 kom. +48 696 013 037
Z-ca Kierownika ZD Klenica
Justyna Pająk
+48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35
sp.ds Technicznych Klenica
Adam Wąsik
+48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35 kom. +48 608 525 041

Pion Kierownika ds Produkcji Drzewnej

Roman Podhajski
Kierownik Zakładu Drzewnego Klenica
Tel.: +48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35 kom. +48 696 013 037
Justyna Pająk
Z-ca Kierownika ZD Klenica
Tel.: +48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35
Adam Kowalczuk
Mistrz Surowca
Tel.: +48 68 352 35 10 , +48 68 324 67 35 kom. +48 691 254 711
Agnieszka Janowicz
referent ds. Księgowych
Tel.: +48 68 352 35 10
Adam Wąsik
sp.ds Technicznych Klenica
Tel.: +48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35 kom. +48 608 525 041
Czesław Posyniak
referent
Tel.: +48 68 352 35 10, +48 68 324 67 35