Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Dofinansowanie w ramach Środka 2.2 działania wodno – środowiskowe.

Ośrodek Lasów Państwowych w celu dalszego rozwoju zaplecza technicznego oraz infrastruktury Gospodarstwa Rybackiego podpisał w 2012 r. stosowne umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie w ramach Środka 2.2 działania wodno – środowiskowe, zawartego w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w 2007- 2013 r. Podjęte zostały także starania o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 – zrównoważony rozwój terenów zależnych od rybactwa, we współpracy z Łużycką Lokalną Grupą Rybacką. Uzyskane środki umożliwiłyby odbudowę najbardziej wyeksploatowanych obiektów rybackich.