Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Produkcja rybacka

Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych powstało w 1948 roku i należy do największych gospodarstw rybackich w kraju. Użytkuje stawy międzyleśne (11 obiektów stawowych) na terenie powiatów Żagań, Żary i Krosno Odrzańskie o łącznej powierzchni 595 ha.

Od 2009 roku Gospodarstwo zostało włączone w strukturę organizacyjną OTL w Świebodzinie. Prowadzi głównie hodowlę karpia oraz innych ryb słodkowodnych, takich jak amur, tołpyga, szczupak, lin, karaś, płoć, okoń. Produkcja karpia prowadzona jest w pełnym cyklu hodowlanym (od naturalnego tarła ryb poprzez produkcję wylęgu, lipcówki narybku, kroczka do ryby handlowej). Gospodarstwo znajduje się pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Chów ryb odbywa się w warunkach naturalnych. Ryby karmione są wyłącznie paszami zbożowymi: pszenicą, pszenżytem. Potwierdzeniem wysokiej jakości ryb jest certyfikat  "Pan Karp" oraz posiadany znak towarowy "Karp z lasu ....i wiesz co jesz". Roczna produkcja karpia handlowego wynosi obecnie ok. 150 ton. Sprzedaż ryby handlowej w okresie przedświątecznym odbywa się w magazynach w Brodach oraz na kiermaszach rybnych organizowanych między innymi na placu OTL przy ul. Poznańskiej 10. Pozostałe miejsca sprzedaży ryb wyszczególnione będą na naszej stronie internetowej  w dziale aktualności . Oprócz ryb konsumpcyjnych prowadzona jest również sprzedaż materiału zarybieniowego (wylęg, lipcówka, narybek i kroczek karpia oraz materiał zarybieniowy lina i szczupaka). Gospodarstwo posiada specjalistyczne pojazdy do transportu ryb żywych które umożliwiająca transport ich na duże odległości.

W celu uzyskania dokładnych informacji lub złożenia zamówienia prosimy o kontakt z kierownikiem GR w Żarach Panem Jerzym Kozłowskim tel. kom. 600 008 2367

Do Państwa dyspozycji jest wykfalifikowany ichtiolog Pan Zbigniew Ludwig tel. kom. 600 082 379

Ryba handlowa

Gospodarstwo Rybackie w Żarach działające przy OTL w Świebodzinie oferuje do sprzedaży ryby pochodzące z własnej hodowli.

Materiał zarybieniowy

Wiosną Gospodarstwo rozpocznie sprzedaż materiału zarybieniowego karpia w postaci kroczka oraz narybku. Przeznaczony do sprzedaży kroczek posiada masę jednostkową 200 – 300 g/szt., natomiast narybek 20 – 30 g/szt.

Punkty sprzedaży

Obręb Rybacki Brody