Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja zakładu

Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym należącym do struktury administracyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Zakłada oferuje szerokie spektrum usług z zakresu prac leśnych, transportu i przerobu drewna oraz remontów samochodów i maszyn. OTL zajmuje się hodowlą ryb słodkowodnych, budową i remontem dróg leśnych.

Organizacyjnie w skład zakładu wchodzą;

Całością kieruje Dyrektor OTL z siedziba w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej 10.