Historia zakładu

Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie jest kontynuatorem utworzonego 1 października 1955 r. Przedsiębiorstwa Transportu Leśnego.

Organizacja zakładu

Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym należącym do struktury administracyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Nasze certyfikaty

OTL w Świebodzinie posiada niżej wymienione certyfikaty, które są potwierdzeniem naszych kompetencji i wiążą się z wysoką jakością świadczonych usług i produktów takich jak:

Projekty i fundusze

Dofinansowanie w ramach Środka 2.2 działania wodno – środowiskowe.

Nasze realizacje

Do naszych najważniejszych zrealizowanych prac z zakresu usług budowlanych należą między innymi: