Usługi tartaczne

W zakres usług tartacznych wchodzi przetarcie surowca liściastego o średnicy do 100 cm.

Usługi budowlane

Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie świadczy usługi z zakresu budownictwa drogowego głównie dla jednostek Lasów Państwowych.

Usługi warsztatowe

Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie posiada specjalistyczny warsztat naprawczy, który znajduje się przy głównej siedzibie - ul. Poznańska 10 Świebodzin.

Usługi transportowe

Ośrodek Transportu Leśnego oferuje usługi z zakaresu Transportu. Posiadamy bogatą flotę specjalistycznych pojazdów, w tym wielkotonażowe pojazdy do przewozu drewna stosowego i kłodowego.

Usługi leśne

Ośrodek Transportu Leśnego wykonuje szereg prac na rzecz Nadleśnictw związanych użytkowaniem i hodowlą lasu.

Usługi koszenia poboczy, skarp

OTL w Świebodzinie oferuje usługi związane z pracami konserwacji skarp, pasów zieleni, nasypów w postaci przeprowadzania okresowego koszenia specjalistycznym sprzętem.