Aktuelles Aktuelles

Poszukiwanie karpia z lasu

Impreza pracownicza pn. „Poszukiwanie karpia z lasu” (XIV zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora RDLP Zielona Góra) zorganizowana przez OTL w Świebodzinie, w której brali udział pracownicy Nadleśnictw, RDLP w Zielonej Górze oraz OTL.

W dniu 10 września br. pracownicy OTL w Świebodzinie spotkali się z pracownikami Nadleśnictw i  RDLP w Zielonej Górze na imprezie pod nazwą ,,Poszukiwanie karpia z lasu" zorganizowanej na obiektach stawowych , Nabłoto" Ośrodka Transportu Leśnego Świebodzin. Zgodnie z programem imprezy o godzinie 900 dyrektor OTL Świebodzin - Pan Andrzej Mancewicz - przywitał uczestników imprezy, przedstawił krótką informację o działalności zakładu ze szczególnym uwzględnieniem działającego w jego strukturach gospodarstwa rybackiego, oraz  jego strategię na najbliższe lata.

Następnie Pan Zbigniew Ludwig - Ichtiolog gospodarstwa rybackiego przedstawił główne zalety wykorzystania wodnych zbiorników śródleśnych do produkcji ryb

 

      

 

 

 

 

 

 

słodkowodnych, proces produkcji karpia w gospodarstwie rybackim oraz najbliższe plany związane z utrzymaniem stawów hodowlanych w LP.

Czas na zawody !! Po losowaniu stanowisk wędkarskich zawodnicy przeszli na swoje miejsca i po ogłoszeniu sygnału startu rozpoczęto ,,XIV Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora RDLP Zielona Góra".

W trakcie trwania zawodów wędkarskich pozostali uczestnicy imprezy oraz zaproszeni goście obejrzeli tematyczną wystawę fotograficzną przedstawiającą codzienną pracę rybaka oraz środowisko naturalne stawów hodowlanych. Prezentowane były filmy poświęcone tematyce rybactwa słodkowodnego : ,, Skąd się biorą karpie,, i „Rola gospodarki stawowej w istnieniu Natury 2000,,. Tematyka prezentowanych filmów nie tylko wskazywała na pozytywne aspekty wykorzystania leśnych zbiorników wodnych do produkcji karpia, ale również podkreślała wieloletnie polskie tradycje w spożywaniu karpia jako zdrowej żywności. Spożywania karpia i innych ryb słodkowodnych jest wielowiekową tradycją polską, którą należy podtrzymywać.

 

W trakcie paneli dyskusyjnych promowano konieczność ogólnego stosowania zasad dobrostanu ryb, ich humanitarnego traktowania oraz budowania właściwych relacji człowiek – środowisko naturalne. Śródleśne zbiorniki wodne wykorzystywane do produkcji ryb pozwalają na zachowania bogatej fauny i flory w polskich lasach. Chętni uczestnicy imprezy mogli zwiedzić położoną nieopodal wieżę widokową Nadleśnictwa Lubsko.

Po zakończeniu zawodów wędkarskich dokonano komisyjnego ważenia złowionych ryb i ustalono punktację zawodów.

Klasyfikacja indywidualna zawodników.

  1.  Rusewicz Paweł 2000 pkt – Nadl. Sulechów
  2. Łukaszewicz Andrzej 1370 pkt – Nadl. Krzystkowice
  3. Sudakowski Jarosław 1070 pkt Nadl. Bytnica

 

Klasyfikacja drużynowa:

  1. Nadleśnictwo Sulechów
  2. Nadleśnictwo Krzystkowice
  3. Nadleśnictwo Żagań

Największy okaz:

  1. Jan Walczak największy karp 2,60 kg – OTL Świebodzin

W ramach imprezy ratownicy WOPR Zielona Góra przeprowadzili praktyczne szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej ofiarom utonięć. W trakcie szkolenia dużo uwagi poświęcono zasadom prawidłowego zachowania się nad zbiornikami wodnymi, korzystania z wyznaczonych kąpielisk oraz zagrożeniom dla zdrowia i życia w korzystaniu ze zbiorników hodowlanych i nieprzygotowanych do roli ogólnodostępnych kąpielisk. Ponadto przedstawione zostały sposoby ratowania tonących oraz najnowszy sprzęt wykorzystywany przez jednostki ratunkowe.

Po zakończonym szkoleniu WOPR uczestnikom ,, XIV Zawodów Wędkarskich o Puchar Dyrektora RDLP Zielona Góra ,, wręczono puchary i pamiątkowe statuetki.

Pan Janusz Frankowski - zastępca dyrektor RDLP w  Zielonej Górze w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę Lasów Państwowych w życiu gospodarczym kraju oraz konieczność zachowania dobrej kondycji polskich lasów dla przyszłych pokoleń.