Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Budowa miejsc postoju pojazdów

Wychodząc naprzeciw kampanii "Aktywnego udostępniania lasu" (AUL) OTL wprowadził do swojej oferty kompleksową usługę w zakresie budowy miejsc postoju pojazdów z wyposażeniem.

Prace z tego zakresu obejmują:

  • przygotowanie terenu placu budowy,
  • wyrównanie terenu oraz położenie wierzchni tłuczniem,
  • umiejscowienie mebli parkingowych.

Wszelkie instalacje drewniane zostały wyprodukowane w naszym zakładzie drzewnym w Klenicy.
Zestawy wypoczynkowe składają się między innymi z:

  • wolno stojących zadaszeń leśnych
  • ław i stołów,
  • pojemników na odpady,
  • tablic informacyjnych.

Wszystkie miejsca postoju pojazdów są grodzone płotem typu „bonanza" lub płotem żerdziowym.
Dodatkowe informacje o położeniu miejsc odpoczynku można znaleźć na stronach poszczególnych Nadleśnictw.