Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Budowa i remont dróg leśnych

Budowa i remonty dróg leśnych, nieutwardzonych to jedna podstawowych działalności OTL w Świebodzinie.

W tym zakresie realizujemy prace na rzecz Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Grupa budowy i remontu dróg została powołana w celu rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury dróg leśnych, które są niezwykle istotne w celu wywozu pozyskanego surowca drzewnego transportem wysokotonażowym. Ponadto drogi spełniają ważną funkcję dojazdów przeciwpożarowych. Budowa i modernizacja dróg odbywa się zgodnie z dostarczoną przez Nadleśnictwa dokumentacją techniczną z zachowaniem wymogów BHP oraz z zachowaniem wymogów proekologicznych. OTL posiada bogatą flotę maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji powierzonych zadań jak:

  • ładowarki kołowe,
  • samochody samowyładowcze,
  • walce samojezdne,
  • równiarki drogowe,
  • koparko- ładowarki,
  • piły,
  • zagęszczarki.

Wszystkie maszyny obsługiwane są przez doświadczonych i wykwalifikowanych operatorów posiadających niezbędne uprawnienia. Szeroko stosujemy nowoczesne metody stabilizacji gruntu oraz geosyntetyki. Posiadamy również bogate doświadczenie w budowie dróg na terenach podmokłych, torfowych czy gliniastych
Zdobyte przez lata doświadczenie i umiejętności oraz posiadany potencjał, w tym odpowiednio dobrana i doświadczona kadra umożliwia nam obsługiwanie inwestycji na najwyższym poziomie technicznym i organizacyjnym.