Kontakty OTL w Świebodzinie Kontakty OTL w Świebodzinie

Siedziba Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego
Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego
tel. +48 68 382 34 34
+48 68 382 34 35

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

ul. Poznańska 10

66-200 Świebodzin

NIP 927 - 000 -32 - 95

Pion Dyrektora OTL (N)
Andrzej Macewicz
+48 68 382 34 34, tel kom. +48 600 082 382
Pion Z-ca Dyrektora OTL (Z)
Krzysztof Wiśniewski
+48 68 382 34 34 Uwaga zmiana numeru tel. kom.+48 513 811 217
Pion Głównego Księgowego (F)
Agnieszka Brodzińska
+48 68 382 34 34 tel. kom. +48 668 523 760

Pion Dyrektora OTL w Świebodzinie (N)

Andrzej Macewicz
Dyrktor OTL
Tel.: +48 68 382 34 34, tel. kom. 600 082 382

Dział Analiz,Kadr i Płac (NAK)

Wioleta Kwaśna
Kierownik Działu Analiz, Kadr i Płac
Tel.: +48 68 382 34 34, tel.
Beata Bielawska
sp ds Płac
Tel.: 68 382 34 34

Sp. ds. BHP (NB)

Henryk Grala
Stanowisko ds. BHP (NB)
Tel.: +48 68 382 34 34, tel. kom.+48 600 082 378

Jerzy Bunikiewicz
Radca Prawny (NR)
Tel.: +48 68 382 34 34

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Wysocki
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tel.: +48 68 382 34 34

Kierownik Transportu i Usług (T)

Zbigniew Dżumaga
Kierownik Transportu i Usług (T)
Tel.: +48 68 382 34 34, tel. kom. +48 600 082 384
Aleksander Harunowicz
Kierownik Placówki Terenowej Świebodzin (PT1)
Tel.: +48 68 382 34 34, tel. kom. +48 600 082 380
Tadeusz Kowalczuk
Kierownik Placówki Terenowej Lubsko (PT2)
Tel.: 68 372 04 89, tel kom. 600 082 381

Kierownik Grupy Budowy i Remontu Dróg (ND)

Andrzej Szarłowicz
Kierownik Grupy Budowy i Remontu Dróg (ND)
Tel.: 68 382 34 34, tel. kom. 692 496 458
Aldona Sachar
Z-ca Kierownik Grupy Budowy i Remontu Dróg (ND)
Tel.: 68 382 34 34
Marcin Marchlewski
Kierownik Robót
Tel.: +48 68 382 34 34, tel kom.+48 696 013 041
Katarzyna Półtorak
sp ds. Rozliczeń
Tel.: +48 68 382 34 34
Jerzy Kozłowski
sp. ds utrzymania ruchu i logistyki
Tel.: +48 600 082 367

Pion Z-ca Dyrektora OTL

Krzysztof Wiśniewski
Z-ca Dyrektora OTL
Tel.: +48 68 382 34 34 kom.+48 513 811 217

Dział Techniczno Administracyjny (ZTA)

Jacek Buczkowski
Z-ca Kierownika Działu Techniczno Administracyjnego
Tel.: +48 68 382 34 34, tel kom. +48 691 254 702
Andrzej Wysocki
sp.ds. Technicznych
Tel.: +48 68 382 34 34
Andrzej Kania
sp.ds. Technicznych
Tel.: tel +48 68 382 34 34, tel kom.+48 696 478 379
Janusz Janecki
sp.ds. Informatyki - Administrator
Tel.: +48 68 382 34 34, tel kom. +48 608 509 312

Stacja obsługi Technicznej (ZT)

Arkadiusz Brodziński
Stacja Obsługi Technicznej Świebodzin (ZT1)
Tel.: +48 68 382 34 34, tel kom.+48 600 082 385
Piotr Kotwica
Stacja Obsługi Technicznej Lubsko (ZT2)
Tel.: +48 68 372 04 89, tel kom. +48 600 082 363
Adam Wąsik
Stacja Obsługi Technicznej Klenica (ZT3)
Tel.: kom. +48 608 525 041

Kierownik ds. Produkcji Drzewnej (D)

Roman Podhajski
Kierownik Zakładu Drzewnego Klenica
Tel.: +48 68 352 35 10, tel kom.+48 696 013 037
Justyna Pająk
Z-ca Kierownika
Tel.: +48 68 352 35 10
Adam Kowalczuk
Mistrz surowca
Tel.: +48 68 352 35 10

Pion Głównego Księgowego (F)

Agnieszka Brodzińska
Główna Księgowa (F)
Tel.: +48 68 382 34 34, tel. kom. +48 668 523 760

Dział Księgowśći ZD Klenica (F2)

Agnieszka Janowicz
referent ds. księgowych
Tel.: +48 68 352 35 10

Dział Księgowśći GR (F3)

Irena Jaworowska
Brygadzista Magazynier
Tel.: +48 68 372 04 89