Aktualnośći Aktualnośći

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Staropole i Lubrza oraz budowa przepustu na rzece Rakownik

Informujemy, że Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie zrealizował na zamówienie N-ctwa Świebodzin kolejn inwestycję drogową pt. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Staropole i Lubrza oraz budowa przepustu na rzece Rakownik na terenie Nadleśnictwa Świebodzin na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 25, 19/5, 289, obręb ewidencyjny Staropole, gmina Lubrza". Przedmiotowa inwestycja objęła prace drogowe w zakresie wykonania nawierzchni drogowej oraz wyposażenie ją w słupki ostrzegawcze, wykonanie rowów melioracyjnych, ścieków skarpowych, itp. Ważnym elementem inwestycji było wykonanie przepustu drogowego z rury stalowej spiralnie karbowanej  275 x 185  rzeki Rakownik  oraz wybrukowanie części drogi kostką granitową 16 x 18 cm na podsypce cementowo piaskowej. Nasza realizacja przypadła do gustu rowerzystom, którzy często zapuszczają się w te rejony na przejażdżki. Przebudowana droga również zapewni sprawny wywóz pozyskanego  surowca oraz pełni funkcje drogi ppoż. Wybudowane schody granitowe umożliwiają wykorzystanie rzeki jako ujęcia wodne dla pojazdów ppoż. Całość inwestycji wkomponowała się malowniczo w krajobraz.