Aktualnośći Aktualnośći

oferta pracy elektryk

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie zatrudni pracownika na stanowisko: elektryk samochodowy. w miejscowości Świebodzin

Lasy  Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie zatrudni pracownika na stanowisko: elektryk samochodowy.

w miejscowości Świebodzin

 

 

Wymagania:

-wykształcenie zawodowe  ( mile widziane średnie )  o kierunku elektrycznym ze znajomością elektryki pojazdów i maszyn z uprawnieniami konserwacja i eksploatacja do        1KW. ,

- prawo jazdy kategorii B

 

 

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie  w oparciu o umowę o pracę.

 - praca od 700 do 1500.

 

Dodatkowe informacje:

- termin składania ofert do dnia  15 maja 2018r.

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  600082385 lub 600082383

- po złożeniu oferty  do dnia 15 maja 2018r. wybrani kandydaci zostaną powiadomieni

  telefonicznie  o wyznaczonym dniu i godz.  rozmowy  kwalifikacyjnej,

- w ofercie należy podać nr telefonu.

- wybór nastąpi najpóźniej do 18 maja  2018r..

- zatrudnienie najpóźniej do 20.05. 2018r.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

- CV i list motywacyjny,( podpisana przez składajacego

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów

   rekrutacji ,

-  kserokopia świadectwa szkolnego, posiadanych  uprawnień, certyfikatów przebytych szkoleń,

 

UWAGA: oferty  nie posiadające  oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji zostaną odesłane bez rozpatrzenia .

Miejsce składania ofert:

- osobiście w siedzibie zakładu  pod adresem;

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie ul. Poznańska 10 ,66-200 Świebodzin, Dział Kadr pok. 212, lub drogą elektroniczną  na adres : maria.ciesla@zielonagora.lasy .gov.pl