Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż materiału zarybieniowego

Wiosną Gospodarstwo rozpocznie sprzedaż materiału zarybieniowego karpia w postaci kroczka oraz narybku. Przeznaczony do sprzedaży kroczek posiada masę jednostkową 200 – 300 g/szt., natomiast narybek 20 – 30 g/szt.

Nasz materiał zarybieniowy posiada wszystkie aktualne badania weterynaryjne!

Zwykle w drugiej połowie maja (termin zależny od warunków atmosferycznych) Gospodarstwo prowadzi sprzedaż wylęgu karpia, a pod koniec czerwca – lipcówki (narybku letniego karpia). Transport ryb odbywa się w workach foliowych wypełnionych tlenem, zapewnianych przez Gospodarstwo w momencie zakupu.

Sprzedaż karpia handlowego planowana jest już od pierwszych dni czerwca. Początkowo będzie to karp o masie jednostkowej 1,0 – 1,2 kg, natomiast jesienią uzyska on masę 1,5 – 2,0 kg/szt. Oprócz karpia, Gospodarstwo prowadzi także sprzedaż innych gatunków ryb, takich jak: amur, szczupak, lin, karaś, okoń oraz płoć. Ryby te dostępne są od października do grudnia w bazie magazynowej w Brodach.